Zaposlitev

Zaposlimo več oseb v proizvodnji pohištva v Metliki

Zaposlimo več oseb za delo v mizarski delavnici ter za delo na terenu.

Opis

 • Delo za CNC stroji, rezkanje, robljenje.
 • Sestavljanje pohištva v delavnici ter na terenu.
 • Možnost redne zaposlitve ali študentskega dela.

Nudimo

 • Zaposlenim nudimo redne plače, izplačila delovnih ur izven delovnega časa.
 • Delo s kreativnim kolektivom.
 • Spoznavanje strojev in naprav.
 • Usposabljanje za delo na strojih in na terenu.
 • Pridobivanje znanja, ki se tiče pohištva samega in tudi strojev in naprav.

Prosimo vzemite si 5 minut in izpolnite prijavni obrazec naveden v nadaljevanju.

 

  OSEBNI PODATKI

  Priimek in ime:

  Datum rojstva:

  EMŠO:

  Spol

  Kraj rojstva:

  Država rojstva:

  Naslov stalnega prebivališča

  Ulica:

  Hišna številka:

  Kraj:

  Poštna številka:

  Naslov začasnega bivališča (pogojno izpolni)

  Ulica:

  Hišna številka:

  Kraj:

  Poštna številka:

  Kontakt

  GSM:

  Doma:

  E-mail:

  Državljanstvo:

  Davčna številka:

  Št. potnega lista:

  Veljavnost

  od:

  do:

  Št. TRR 1:

  Banka:

  Zdravstveno stanje in morebitne bolezni:

  Imate status invalida in katere stopnje:

  Omejitve pri delu zaradi statusa invalida:

  IZOBRAZBA

  Srednješolska izobrazba

  Uspešnost

  Visokošolska izobrazba

  Uspešnost

  Stopnja strokovne izobrazbe:

  Trenutno delavno razmerje

  Imate opravljena kakšna usposabljenja (mizarski tečaj, tečaj za viličarja…)?

  Vozniško dovoljenje kategorije:

  Lastni prevoz

  Imate kakšna znanja z delom z pohištvom?

  1. Tuj jezik

  1. tuj jezik znanje

  2. tuj jezik

  2. tuj jezik znanje

  3. tuj jezik

  3. tuj jezik znanje

  DELOVNE IZKUŠNJE

  Prejšnja zaposlitev (zadnje tri):

  Skupna delovna doba (leta, meseci, dnevi):

  Na kratko opišite vaše delovne izkušnje

  Kje ste slišali za zaposlitev: