Zaposlitev

Zaposlimo več oseb v proizvodnji pohištva v Metliki

Zaposlimo več oseb za delo v mizarski delavnici ter za delo na terenu.

Opis

  • Delo za CNC stroji, rezkanje, robljenje.
  • Sestavljanje pohištva v delavnici ter na terenu.
  • Možnost redne zaposlitve ali študentskega dela.
  • Prijavijo se lahko moški in ženske.

Nudimo

  • Zaposlenim nudimo redne plače, izplačila delovnih ur izven delovnega časa.
  • Delo s kreativnim kolektivom.
  • Spoznavanje strojev in naprav.
  • Usposabljanje za delo na strojih in na terenu.
  • Pridobivanje znanja, ki se tiče pohištva samega in tudi strojev in naprav.

Prosimo vzemite si 5 minut in izpolnite prijavni obrazec naveden v nadaljevanju.

 

OSEBNI PODATKI

Priimek in ime:

Datum rojstva:

EMŠO:

Spol

Kraj rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega prebivališča

Ulica:

Hišna številka:

Kraj:

Poštna številka:

Naslov začasnega bivališča (pogojno izpolni)

Ulica:

Hišna številka:

Kraj:

Poštna številka:

Kontakt

GSM:

Doma:

E-mail:

Državljanstvo:

Davčna številka:

Št. potnega lista:

Veljavnost

od:

do:

Št. TRR 1:

Banka:

Zdravstveno stanje in morebitne bolezni:

Imate status invalida in katere stopnje:

Omejitve pri delu zaradi statusa invalida:

IZOBRAZBA

Srednješolska izobrazba

Uspešnost

Visokošolska izobrazba

Uspešnost

Stopnja strokovne izobrazbe:

Trenutno delavno razmerje

Imate opravljena kakšna usposabljenja (mizarski tečaj, tečaj za viličarja…)?

Vozniško dovoljenje kategorije:

Lastni prevoz

Imate kakšna znanja z delom z pohištvom?

1. Tuj jezik

1. tuj jezik znanje

2. tuj jezik

2. tuj jezik znanje

3. tuj jezik

3. tuj jezik znanje

DELOVNE IZKUŠNJE

Prejšnja zaposlitev (zadnje tri):

Skupna delovna doba (leta, meseci, dnevi):

Na kratko opišite vaše delovne izkušnje

Kje ste slišali za zaposlitev: